Fiszky

Aplikacja edukacyjna

O projekcie
w jednym zdaniu

Fiszky to zaprojektowana z myślą o indywidualnych potrzebach użytkownika aplikacja edukacyjna bazująca na uczeniu się wedle metody fiszek.
[ Brand Design & UI/UX Design ]

Brand Design

Logo
[ Graphic Design - Brand Design ]
Project

UI/UX Design

Projekt Aplikacji Mobilnej
[ UI/UX Design - Userflow ]
Project
Projekt Aplikacji Webowej
[ UI/UX Design - Userflow - Wireframes - Wireframes ]
Project
Projekt Landing Page
[ UI/UX Design - Prototyp Figma ]